കഥ: തേനൂറും മാമ്പഴം---------------------------അസ്മിത & ഷഹനാസ് 7D

കോമപുരം വർണസുരഭിലയായ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് . അവിടെയാണ് മിന്നുവും ചിന്നുവും . അവർ ഒരു മരത്തിനു സമീപം കളിക്കുകയാണ് . അപ്പോൾ അപ്പുവും ഗോപുവും അവിടെയെത്തി . ഗോപു ചോദിച്ചു. “ഇന്നെന്താ കളി?” കുട്ടിയും കോലും കളിക്കാമെന്ന് അപ്പു പറഞ്ഞു . എല്ലാവർക്കും അതു സമ്മതമായിരുന്നു . കളിച്ചു കളിച്ച് അവർ ക്ഷീണിച്ചു . ക്ഷീണമകറ്റാൻ അവർ ആ മാവിൻ ചോട്ടിലിരുന്നു .“കുട്ടികളേ...കുട്ടികളേ.” ആരോ വിളിക്കുന്നു..“ആരാ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്?” അത് തേന്മാവാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി .“തേന്മാവേ..തേന്മാവേ..കളിച്ചു ക്ഷീണിച്ചു .കുറച്ച് മാമ്പഴം തരുമോ?” മാമ്പഴം പോലെ തേന്മധുരത്തിൽ മാവ് പറഞ്ഞു .  “എന്റെ ചില്ലകൾ താഴ്ത്തി ഇഷ്ടം പോലെ പറിച്ചെടുത്തോളൂ .” നല്ല നറു മണവും ഭംഗിയുമുള്ള മാമ്പഴങ്ങൾ... അവർ മാവിൻ ചോട്ടിലിരുന്ന് അവ ഓരോന്നായി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി..അപ്പോൾ തേന്മാവ് തന്റെ കഥ പറഞ്ഞു: കുട്ടികൾ കേൾക്കാനുള്ള ആർത്തിയോടെ ചെവി കൂർപ്പിച്ചിരുന്നു . മരത്തൈകൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയ നഴ്സറി . അവിടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു . അപ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി..അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു പറമ്പിൽ കൊണ്ടു പോയി നട്ടു . എനിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളവും വളവും പരിചരണവും തന്ന് അയാൾ എന്നെ ഓമനിച്ചു വളർത്തി . അങ്ങനെ ഞാനൊരു വലിയ തേന്മായി . പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ആ വളർത്തച്ചന്  ഒരു മാമ്പഴം കൊടുക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല.   അതിനു മുൻപേ അദ്ദേഹം എന്നെ വിട്ടു പോയി . തേന്മാവു ഏങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി . കുട്ടികൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ തേന്മാവു മിന്നുവിനേയും ചിന്നുവിനേയും നോക്കി വാത്സല്യത്തോടെ ഒന്നു പുഞ്ചിരിച്ചു.പിന്നെ പറഞ്ഞു. .  “ എന്നാൽ എനിക്കിന്ന് വളരെ സന്തോഷമായി..കാരണം എന്റെ വളർത്തച്ചന്റെ പേരക്കുട്ടികളാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന ചിന്നുവും മിന്നുവും.”  ചിന്നുവും മിന്നുവും പരസ്പരം നോക്കി . നിങ്ങൾ എന്നെങ്കിലും എന്റെയടുത്തു കളിക്കാൻ വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു . ഇപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്.. എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാനെന്താ തരേണ്ടത്?” ഇതു ചോദിച്ച് തേന്മാവ് കുലുങ്ങിയൊന്ന് ചിരിച്ചു .  ...പഴുത്ത് തുടുത്ത നൂറ്കണക്കിനു ഭംഗിയും സുഗന്ധവുമുള്ള മാമ്പഴങ്ങൾ അവിടെയാകെ വർഷിച്ചു..അപ്പുവും ഗോപുവും അസൂയയോടെ ചിന്നുവിനേയും മിന്നുവിനേയും നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു.
-------------------------------------- അസ്മിത  & ഷഹനാസ്  7D

1 അഭിപ്രായം: