പവിഴമഴ……..ആരതി.ആർ…..5ഇ

ഇടിയും മിന്നലും ഒപ്പം വന്നൂ
പെരുമഴയായി മഴക്കാലം.
തുള്ളി ഇരമ്പി വരുന്നേരം,
കാണാനെന്തൊരു രസമെന്നോ!

തവളകൾ പോക്രോം കരയുന്നു,
തണുപ്പിലാകെ കുളിരുന്നു.
ആഹാ നല്ലൊരു മഴ വന്നൂ,
മഴ കൊണ്ടീടാൻ എന്തു സുഖം!

കുത്തിയൊലിക്കും മഴവെള്ളം
കുമിളകൾ നിറയെ പൊങ്ങുന്നു,
പെരുമഴ പേമഴ പൂമഴയായ്-
പ്രകൃതിയിലെങ്ങും പവിഴമഴ.

9 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. നന്നായി.. ഇനിയും എഴുതുക

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വാത്സല്യത്തിന് നന്ദി...........സ്നേഹപൂർവ്വം

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 2. ആരതിക്കുട്ടീ ,മഴക്കുട്ടീ നന്നായി എഴുതി..ഇനിയും ഒരുപാട് എഴുതണം മോള്

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വാത്സല്യത്തിന് നന്ദി...........സ്നേഹപൂർവ്വം

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 3. വളരെ നല്ല വരികള്‍ എല്ലാവിധ ആശംസകളും

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വാത്സല്യത്തിന് നന്ദി...........സ്നേഹപൂർവ്വം

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 4. പെരുമഴ പേമഴ പൂമഴയായ്-
  പ്രകൃതിയിലെങ്ങും പവിഴമഴ......നന്നായി നനച്ച മഴ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  മറുപടികൾ
  1. ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വാത്സല്യത്തിന് നന്ദി...........സ്നേഹപൂർവ്വം

   ഇല്ലാതാക്കൂ
 5. മഞ്ജീര നാദം മുഴക്കിയെത്തുന്നൊരീ
  ഞ്ജിഞ്ജില്ലം ഞ്ജിഞ്ജിലം പാടും പാട്ടു മഴ

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ