കാവ്യമനോഹരി……ഫത്തിമാഷെറിൻ..6ബി

എന്തൊരു രസമാ മഴവില്ല്!
മാനത്തുള്ളൊരു മഴവില്ല്.
വെള്ളിവെളിച്ചമുദിച്ചു വരുമ്പോൾ,
ചിരിതൂകുന്നൊരു മഴവില്ല്.
കുട്ടികൾ ആർത്തു രസിക്കുമ്പോൾ,
മാഞ്ഞുമറഞ്ഞു മഴവില്ല്.
കാർമേഘങ്ങൾ നിറയുമ്പോൾ
ഉള്ളിലൊളിക്കും മഴവില്ല്.
ഏഴുനിറങ്ങൾ ചാലിച്ചെഴുതിയ
കാവ്യമനോഹരി മഴവില്ല്!

സ്വപ്നാലയം------അഞ്ജുശ്രീ…5എ

 മോഹങ്ങൾ പൂവിടും സ്വപ്നാലയം,
ഒത്തിരിയിഷ്ടമീ വിദ്യാലയം.
പുത്തൻ കുടയും ബാഗുമായി,
കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഓടിയെത്തും.
എന്തൊരു സുഖമാണിവിടെയെന്നോ,
പൂവുകൾ പുഞ്ചിരി തൂകി നിൽക്കും.
മാവുകൾ പ്ലാവുകൾ നെല്ലിമരങ്ങൾ-
അങ്കണത്തെ ആരാമമാക്കി.
നെൽ‌പ്പാടങ്ങൾ നിരന്നുകാണാം
കുന്നും പുഴയും ദൂരെയുണ്ട്.
ഇതു ഞങ്ങൾക്കുള്ളൊരു കേളീഗൃഹം
എല്ലാം ചേർന്നൊരു സ്വർഗ്ഗാലയം.
പൂവുകൾ, പൂവുകൾ പോലെ ഞങ്ങൾ-
ക്കാരാമമാണീ വിദ്യാലയം.

വയൽക്കാഴ്ച…ഫസ് ലീന,കെ-6A പച്ചപിടിച്ചൊരു വയലുകൾ തോറും
തുമ്പികൾ പാറി രസിക്കുന്നു.
 നെൽക്കതിർ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ
കൊയ്യാൻ കർഷകരെത്തുന്നു.
 വയലിൽ കൊയ്യും കർഷകരെല്ലാം
കൊയ്ത്തുപാട്ടുകൾ പാടുന്നു.
പക്ഷികൾ മോഹനഗാനം മൂളി-
മാനംമുട്ടെ പോകുന്നു.
കൊറ്റികൾ പാറിയിറങ്ങുന്നു,
കുട്ടികൾ ആർത്തുചിരിക്കുന്നു.

പൂമ്പാറ്റ…. അഞ്ജന.പി.എം..5എ
വിടർന്നിരിക്കും പൂവിന്നുള്ളിൽ
ഒളിച്ചിരിക്കും പൂമ്പാറ്റ
കുണുങ്ങി വന്ന് പൂവിന്നുള്ളിലെ
പൂന്തേനുണ്ണും പൂമ്പാറ്റ.
നല്ലൊരു മഞ്ഞയുടുപ്പിട്ട്
പാറിരസിക്കും പൂമ്പാറ്റ
ഒപ്പം പാറി രസിക്കാനായ്
കൂടെ ഞാനും പോന്നോട്ടെ?
ഒത്തിരിയൊത്തിരി പൂന്തേനും
പൂമ്പൊടിയും ഞാൻ തന്നീടാം
കുഞ്ഞിച്ചിറകാൽ പാറും കുഞ്ഞിനു
പുത്തനുടുപ്പും നൽകീടാം
സുന്ദരിയാമെൻ ചങ്ങാതീ
എന്തൊരു ചേലാ കണ്ടീടാൻ! 

മയിലിനോട്…….സാനിയ എസ് നാണു .5എപീലിവിടർത്തി നൃത്തവുമാടി
തുള്ളിതുള്ളിയിതെങ്ങോട്ടാ?
കാടുകൾ മേടുകൾ കയറിയിറങ്ങാൻ
ഒട്ടും പേടി നിനക്കില്ലേ?

മാനത്തങ്ങനെ പാറിരസിക്കാൻ
നിനക്ക് തീരെ കൊതിയില്ലേ?
പലപല പക്ഷികൾ പാറുംവാനിൽ
നിനക്കുമൊരുനാൾ പോകണ്ടേ?ഗജവീരൻ… ആരതി.ആർ… 6ഇനെറ്റിപ്പട്ടം കെട്ടി വരുന്നൂ
അമ്പട വലിയൊരു ഗജവീരൻ.
തലയിൽ മുത്തുക്കുടയും ചൂടി
അമ്പോ വലിയൊരു പെരുവയറൻ.
കാലുകൾ തൂണായ് ഉള്ളവനേ
കാനനമെല്ലാം കണ്ടവനേ
പൊണ്ണത്തടിയാ കണ്ണെന്തേ
കടുകിൻമണി പോൽ ചെറുതായി?
വെള്ളക്കൊമ്പും തുമ്പിക്കരവും
നിന്നെക്കാണാൻ എന്തു രസം
നിന്മേൽ സവാരി ചെയ്തീടാൻ
എന്നുമെനിക്കൊരു കൊതിയുണ്ടേ.

അരികിൽ വരില്ലേ?.....അൻഷാന.പി.ഇ…6ഡിപാറി വരൂ നീ തത്തമ്മേ
കൊഞ്ചിക്കുഴഞ്ഞു വരൂ
മാവിൻ കൊമ്പിലിരുന്നാട്ടേ
മാമ്പഴമൊന്നു തരൂ.

തങ്കക്കൂട്ടിലിരുത്താം ഞാൻ
തേന്മധുരങ്ങൾ തരാം
അരികിലിരിക്കാം ഞാൻ- നല്ല
കഥകൾ പറഞ്ഞുതരാം.

പാറിപ്പാറിവരൂ തത്തേ
പഞ്ചാരതത്തേ
പാൽമധുരം വേണ്ടേ
അരികിൽ വരില്ലേ നീ?
കൂട്ടില്ല………………..അജിത് മാളവിക….7ഡിഅന്നുനാം കണികണ്ട മലയെവിടെ?
തോടും കുളവും വയലുമിന്നെവിടെ?
മാമരം നീളെ തണൽ വിരിച്ചീടുന്ന-
പക്ഷികൾ പാറിപ്പറന്നിരുന്നീടുന്ന-
ആ കൊച്ചു കുന്നിന്നെവിടെയാണ്?

മാനില്ല മയിലില്ല പൂക്കളില്ല!
കൂട്ട്കൂടാൻ നമുക്കാരുമില്ല!
കാണാം നമുക്കിന്നു കെട്ടിടങ്ങൾ,
ആർത്തിരമ്പീടുന്ന പട്ടണങ്ങൾ!

പവിഴമഴ……..ആരതി.ആർ…..5ഇ

ഇടിയും മിന്നലും ഒപ്പം വന്നൂ
പെരുമഴയായി മഴക്കാലം.
തുള്ളി ഇരമ്പി വരുന്നേരം,
കാണാനെന്തൊരു രസമെന്നോ!

തവളകൾ പോക്രോം കരയുന്നു,
തണുപ്പിലാകെ കുളിരുന്നു.
ആഹാ നല്ലൊരു മഴ വന്നൂ,
മഴ കൊണ്ടീടാൻ എന്തു സുഖം!

കുത്തിയൊലിക്കും മഴവെള്ളം
കുമിളകൾ നിറയെ പൊങ്ങുന്നു,
പെരുമഴ പേമഴ പൂമഴയായ്-
പ്രകൃതിയിലെങ്ങും പവിഴമഴ.

അമ്മമഴ……………….അഞ്ജുശ്രീ.TS....5th std:A

 മുത്തുകൾ വാരി വിതറിടും പോലെ
മുറ്റത്ത് വീഴും മഴത്തുള്ളികൾ
പലപല തുള്ളികൾ തുരുതുരെയങ്ങനെ
പെരുമഴ പേമഴയാകുന്നു.

ആയിരമായിരം തുള്ളികൾ വീഴുന്ന
മുറ്റം സമുദ്രമായ് തീരുന്നു.
കാറ്റിനോടൊപ്പം കിതയ്ക്കുന്നൂ-മഴ
കുട്ടികൾക്കൊപ്പം കളിക്കുന്നു.

കൂട്ടിന്നു കുളിരു വന്നെത്തുന്നു,
ഇടിമിന്നലാർത്തു ചിരിക്കുന്നു,
തോടും കുളവും നിറയുന്നു
തുള്ളിക്കൊരു കുടം പെയ്യുന്നു.

വറ്റിവരണ്ട വയലിലൂടെ
കുളിർമഴ അമൃതമായ് ഒഴുകിടുന്നു.
എന്റെ മനസ്സിലും അമ്മയായീ മഴ
സ്നേഹ വാത്സല്യം ചൊരിഞ്ഞിടുന്നു.മിന്നാമ്മിന്നി………………………….വൈഷ്ണവി.പി…6 സി

മിന്നുംചെറുതരി പൊന്നല്ല,
പവിഴക്കല്ലുകളതുമല്ല.
മിന്നിമിനുങ്ങും മിന്നാമ്മിനുങ്ങ്
കൺചിമ്മുന്നൂ മാനത്ത്.

ഇത്തിരിയുള്ളൊരു മുത്താണ്
ഒത്തിരി നന്മകൾ ചെയ്യുന്നു.
തന്നാലാവും വെട്ടം നൽകി
ഭൂവിതു ശോഭനമാക്കുന്നു.

കിന്നരി…………………….തൃഷ.എ സി, 5എ
പാറിനടക്കും കിന്നരിയാം
പൂമ്പാറ്റേയെൻ കുഞ്ഞാറ്റേ
എന്നുടെ കൂടെ പോരാമോ
കളിയാടീടാൻ കൂടാമോ?

വർണ്ണച്ചിറകുകൾ വീശുമ്പോൾ
വാനിൽ‌പ്പാറി രമിക്കുമ്പോൾ
പൂന്തേനുണ്ട് രസിക്കുമ്പോൾ
കാണാനെന്തൊരു രസമാണ്.

നിന്നെപ്പോലെ വാനിൽ പാറാൻ
എനിക്കുമുണ്ടേ മോഹം.
കടമായ് നിന്നുടെ ചിറകുകൾ തരുമോ
കൂടെച്ചേർന്നു പറന്നീടാൻ.

നെൽ‌പ്പാടം………………….അജിത് മാളവിക 7ഡി സ്വർണ്ണം പൂശിയ നെൽ‌പ്പാടത്ത്
കൊറ്റികൾ തത്തകൾ വന്നെത്തി
നെൽക്കതിർ കൊത്തിയെടുക്കുന്നു
അവർ മാനത്തേക്ക് പറക്കുന്നു.

ഞണ്ടുകൾ മീനുകൾ ഉത്സാഹത്താൽ
തുള്ളിച്ചാടി രസിക്കുമ്പോൾ
കുട്ടികളെല്ലാം ആഹ്ലാദത്താൽ
തുള്ളിച്ചാടി വരുന്നുണ്ടേ.

ചങ്ങാതിപ്പൂക്കൾ…………….അഞ്ജന.പി.എം, 5എ


എന്തു നല്ല പൂക്കൾ,
ചന്തമുള്ള പൂക്കൾ,
കാറ്റിലാടും പൂക്കൾ,
പുഞ്ചിരിക്കും പൂക്കൾ.

പൂക്കളാണിതെങ്ങും,
സുഗന്ധമുള്ള പൂക്കൾ,
തേൻ നിറഞ്ഞ പൂക്കൾ,
ചങ്ങാതികൾ പൂക്കൾ.

കൃഷിക്കാരൻ………………………..അഭിജിത്ത്…6ബി

സൂര്യനുദിച്ചൂ മാനത്ത്,
പച്ച വീരിച്ചൂ താഴത്ത്,
ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗം പണിയാനായ്
നെല്ലു വിളഞ്ഞൂ പാടത്ത്.

നിറങ്ങളേഴുമണിഞ്ഞപ്പോൾ
നാടൊരു സുന്ദരിയായ് മാറി,
നന്മയെഴുന്നൊരു ഗ്രാമത്തെ‌‌‌‌‌‌-
സുമംഗലയാക്കി കൃഷിക്കാരൻ

മഴവില്ല്………………………………സാന്ദ്രരാജീവൻ‌…….6സി

മാനത്തെത്തീ മഴവില്ല്
അഴകു വിടർത്തും മഴവില്ല്.
ഏഴഴകിന്നോളി മഴവില്ല്
പുഞ്ചിരി തൂകും മഴവില്ല്

മാനത്തുള്ളൊരു കൊട്ടാരത്തിൽ
രാജകുമാരി മഴവില്ല്.
സ്വപ്നകവാടം തുറന്നു നൽകീ
സുന്ദരിയാമീ മഴവില്ല്.

നിറങ്ങളേഴും ചാലിച്ചെഴുതീ
വർണ്ണ മനോഹരമാം ചിത്രം.
കുഞ്ഞുകിനാവിൻ വാതിൽ‌പ്പടിയിൽ
സ്വാഗതമോതും മഴവില്ല്.