പെറ്റമ്മ………………………………..ദേവദത്തൻ,സി.എസ്-----6B

സ്നേഹമാണമ്മ,കരുണയാണമ്മ
അമ്മയിൽ നിന്നും പഠിക്കേണമെല്ലാം.
ഭൂമിയാണമ്മ, കരുത്തേകുമമ്മ
സ്നേഹമല്ലാതൊന്നും തന്നില്ലയമ്മ.
എന്നിട്ടുമെന്തേ നാം ദ്രോഹിച്ചിടുന്നു
പെറ്റമ്മയാകുമീ സർവ്വംസഹയെ?

അന്തിസൂര്യൻ………………………………….വൈഷ്ണവി.പി 6C

കുങ്കുമനിറമോലും അന്തിസൂര്യൻ
ഇന്നലെ മാനത്ത് മന്ദമെത്തി.
കൊച്ചുകിന്നാരങ്ങൾ കാതിലോതി,
കാണാക്കിനാവുകൾ കാട്ടിത്തന്നു.
ഒത്തിരി വെട്ടം പകർന്നു തന്നു,
അകലേക്ക് മാഞ്ഞു മറഞ്ഞുപോയി.
ഇനിയുമെൻ സന്ധ്യയ്ക്ക് നിറമേകിടാൻ
എന്നും നിനക്കായി കാത്തിരിക്കാം.

കളമൊഴി……………….അഞ്ജുശ്രീ.ടി.എസ്, …..5th std A


മാവിൻ കൊമ്പിൽ തത്തമ്മ,
പാറിനടക്കും തത്തമ്മ,
പച്ചനിറത്തിൽ തത്തമ്മ,
ചെഞ്ചുണ്ടുള്ളൊരു തത്തമ്മ.

നെൽക്കതിർ കൊത്താൻ പാറിവരും,
കതിരുമെടുത്ത് പറന്നീടും,
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കതു നൽകീടും,
കൂട്ടിലുറങ്ങും തത്തമ്മ.

കാണാനെന്തോരഴകന്നോ,
കണികണ്ടീടാൻ കൊതി തോന്നും,
കവണയിലതിനെ കൊല്ലല്ലേ,
കളമൊഴിയാണേ തത്തമ്മ.

തേൻ കുരുന്ന്………സാനിയ എസ് നാണു…..5th std:A


ആറ്റുനോറ്റുണ്ടായൊരുണ്ണിയല്ലേ,
ആതിരാപ്പൊൻ മണി കണ്ണുമല്ലേ,
അമ്മ മനസ്സിന്റെ വിങ്ങലല്ലേ,
മന്ദാരപ്പൂവിൻ നിറവുമല്ലേ!

ചൈതന്യമാർന്നൊരു പുഞ്ചിരിയാൽ
മാടിവിളിക്കുന്ന സ്നേഹമുണ്ട്,
പൊട്ടിത്തെറിക്കും മനസ്സുമുണ്ട്,
തൊട്ടാൽ വാടുന്നവൻ തേൻ കുരുന്ന്.

മിണ്ടാട്ടമില്ലേ? ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬--------------------------ശ്രദ്ധ ശ്രീധരൻ…..5th std:A


ചെക്കിപ്പൂവിലിരിക്കുന്ന തുമ്പീ,
പൂ നുള്ളി വാനിൽ പറക്കുന്ന തുമ്പീ,
നീയെന്റെ കൂടെ വരില്ലേ,
എന്നോട് മിണ്ടാട്ടമില്ലേ?

ചെന്താമരനിറപ്പീലി വിടർത്തി,
പുഞ്ചവിളയുന്ന പാഠത്ത് പോകാം,
കൊമ്പുള്ള കൊമ്പനെ കാണാം,
മയിലാട്ടം കണ്ടു രസിക്കാം.

കൂ കൂ പാടുന്ന കുയിലുകളുണ്ട്,
അണ്ണാരക്കണ്ണന്റെ തുള്ളാട്ടമുണ്ട്,
നീയെന്റെ കൂടെ വരില്ലേ,
എന്നോട് മിണ്ടാട്ടമില്ലേ?

വയർനിറയെത്തേൻ മധുരം നുണയാം,
വഴിനീളെയൊരോ കഥകൾ പറയാം,
എന്നോട് കൂട്ടായ് വരില്ലേ,
എന്നോട് മിണ്ടാട്ടമില്ലേ?

ഒരേ കുട ………. അഞ്ജുശ്രീ.ടി.എസ്. 5th std എമിന്നു എന്നാണ് അവളുടെ പേര്. അവൾ രണ്ടാം ക്ലാസിലാണ്. അതൊരു മഴക്കാലം. ഒരു ദിവസം അവൾ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു കോടമഴ പാഞ്ഞെത്തി. അവൾക്ക് കുട ഇല്ലായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ എത്തുമ്പോൾ അവൾ ആകെ നനഞ്ഞു കുതിർന്നിരുന്നു. പുസ്തകങ്ങളും നനഞ്ഞു പോയി. ടീച്ചർ കുടയെടുക്കാത്തതിനു വഴക്ക് പറഞ്ഞു.   .മഴ കാരണം അവളുടെ അച്ഛനു കുറേ ദിവസമായിട്ട് പണിയൊന്നുമില്ല. അതിപ്പോൾ ടീച്ചറോട് പറയുന്നതെങ്ങനെ?  അവൾക്ക് അച്ഛനെക്കുറിച്ചോർത്തപ്പോൾ സങ്കടമായി. പണിക്ക് പോയാൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ കുട വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.  അവളോട് കരഞ്ഞു പോയി. ടീച്ചർ അവളെ അടുത്തു വിളിച്ചു. ചേർത്തു നിർത്തിയിട്ട് തല ടവ്വൽ കൊണ്ട് തുവർത്തിക്കൊടുത്തു. ടീച്ചർ ചോദിച്ചു,  മോൾക്ക് കുടയില്ല,  അല്ലേ? അതു ടീച്ചർക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് അവൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അതു ചോദിക്കുമ്പോൾ ടീച്ചറും കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു.  പാവം ടീച്ചർ!  ടീച്ചർക്കും കുടയില്ലേ?

മാതൃസ്നേഹം………അയന.. കെ.പി…5TH std


മാതൃസ്നേഹം………അയന.. കെ.പി…5TH std

അമ്മ തൻ കുഞ്ഞിനെ വാരിപ്പുണരുമ്പോൾ
ഒരു മാത്ര ഞാനെന്തൊ ഓർത്തു പോയി
മാതാവിൻ സ്നേഹമൊരിക്കലും കിട്ടാത്ത
കുഞ്ഞുങ്ങളെന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു.

ഒരു ജന്മമെങ്കിലും ആരോരുമില്ലാത്ത
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കേകേണമെന്റെ സ്നേഹം.
അമ്മയായാലുമൊരച്ഛനായ് തീർന്നാലു
മാരും കൊതിച്ചിടും മാതൃസ്നേഹം.