കിന്നരി…………………….തൃഷ.എ സി, 5എ
പാറിനടക്കും കിന്നരിയാം
പൂമ്പാറ്റേയെൻ കുഞ്ഞാറ്റേ
എന്നുടെ കൂടെ പോരാമോ
കളിയാടീടാൻ കൂടാമോ?

വർണ്ണച്ചിറകുകൾ വീശുമ്പോൾ
വാനിൽ‌പ്പാറി രമിക്കുമ്പോൾ
പൂന്തേനുണ്ട് രസിക്കുമ്പോൾ
കാണാനെന്തൊരു രസമാണ്.

നിന്നെപ്പോലെ വാനിൽ പാറാൻ
എനിക്കുമുണ്ടേ മോഹം.
കടമായ് നിന്നുടെ ചിറകുകൾ തരുമോ
കൂടെച്ചേർന്നു പറന്നീടാൻ.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. മത്സരമുള്ളോരു ലോകത്ത്‌
  മനസ്സിരുത്തി,പ്പഠിച്ചാലോ
  മാനമ്മുട്ടെ പാറി നടക്കാൻ
  മായച്ചിറകൊന്നെത്തീടും

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
 2. Vk Abdulla oru poompattaye pole parinadakkaan kothikkunna thrisha molude kochu kavitha nannayittundu ..abhinandanangal..

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ