കളമൊഴി……………….അഞ്ജുശ്രീ.ടി.എസ്, …..5th std A


മാവിൻ കൊമ്പിൽ തത്തമ്മ,
പാറിനടക്കും തത്തമ്മ,
പച്ചനിറത്തിൽ തത്തമ്മ,
ചെഞ്ചുണ്ടുള്ളൊരു തത്തമ്മ.

നെൽക്കതിർ കൊത്താൻ പാറിവരും,
കതിരുമെടുത്ത് പറന്നീടും,
കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കതു നൽകീടും,
കൂട്ടിലുറങ്ങും തത്തമ്മ.

കാണാനെന്തോരഴകന്നോ,
കണികണ്ടീടാൻ കൊതി തോന്നും,
കവണയിലതിനെ കൊല്ലല്ലേ,
കളമൊഴിയാണേ തത്തമ്മ.

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. കവണയിലതിനെ കൊല്ലല്ലേ,
    കളമൊഴിയാണേ തത്തമ്മ.!! തത്തയെ പറ്റി എത്രകുട്ടികവിതകള്‍ ഉണ്ട് ഇതുവരെ എഴുതപ്പെട്ടത് ഒരുപാടു ,ഓരോ കുട്ടിക്കും ഒരു തത്ത കവിത ഉണ്ടാകും ,ഇതും ഒരു മനോഹരമായ തത്തകവിത

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. കൊള്ളാം കേട്ടോ അഞ്ജുക്കുട്ടീ

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ