ബ്ലോഗ് രചനകളിൽ അച്ചടി മഷി പുരണ്ടപ്പോൾ

ഈ ബ്ലോഗിൽ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കവിത വർത്തമാനം പത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ 
മാർച്ച് 8 ന് ശ്രീ കുരീപ്പുഴ  പ്രകാശനം ചെയ്ത മുഹസിനത്ത് സാഫിയയുടെ കവിതാസമാഹാരം ”നിലാവ്”
സാഫിയയുടെ കിട്ടണ്ണി എന്ന കുട്ടിക്കവിത ”വർത്തമാനം“ പത്രത്തിൽ 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. വളരെ നല്ല കാര്യം തന്നെ...കുഞ്ഞുപ്രതിഭകള്‍ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും..നേരുന്നു

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ