കുയിൽനാദം‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌..........................--------------------------------“ ............ നവനീത് കൃഷ്ണൻ...................6ബി


കുയിൽനാദം

കൂ കൂ കൂ കൂ കുയിലമ്മേ
നിൻ ചുണ്ടിൽ മധുസ്വരമാരെഴുതീ?
എന്തൊരു മധുരം നിൻ ഗാനം
കുളിരുകയാണെന്നകതാരം.
നിൻ സംഗീതം എൻ ഗീതത്തിൽ
പകരുകയില്ലേ പൂങ്കുയിലേ
നിൻ മണിനാദം കേൾക്കാനൊത്തിരി
കൊതിയാണെന്നും കുയിലമ്മേ
കൂ കൂ കൂ കൂ കുയിലമ്മേ
നിൻ ചുണ്ടിൽ മധുസ്വരമാരെഴുതി?

3 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

  1. നിന്‍ചുണ്ടില്‍ ആരെഴുതി ഈ മൂളിപ്പാട്ട് ,കവിയോടാണ് ചോദ്യം ...അസ്സലായ്‌

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  2. ആറാംക്ലാസുകാരന്റെ വരികളായത് കൊണ്ട് അധിമധുരമുണ്ട്.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ
  3. വാ.. കിടിലം... :) :) ഒരുപാടിഷ്ടമായി ....

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ